gái làng chơi
{đường xa mắt mờ}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

cụm từ này hay dùng trong đánh bi-da, chỉ cú đánh ở xa quá, không chính xác

Đường xa mắt mờ rồi con, đánh sao trúng.

đăng bởi lamti đến từ Que me (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đường xa mắt mờ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com