vitamin D
{đưa tay ra}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

Đưa tay ra có nghĩa là khi thấy người em không biết tiết kiệm điện, sử dụng tivi, đầu đĩa nhiều giờ thì chị Kim Quý sẽ chửi câu ấy, hàm nghĩa cuối tháng không tiền đóng tiền điện, đưa tay ra cho nhân viên điện lực đánh trừ tiền.

Thấy Như sử dụng internet nhiều giờ liên tục, Kim Quý rửi:
- Chơi cho cố vào rồi cuối tháng đưa tay ra.

đăng bởi Long Bình đến từ TP.HCM (September 17, 2014)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đưa tay ra"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com