Chưa đủ trình
{đại khái}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Nói chệch của "đái khai". Khi trêu trọc mọt ai đó.

Mày cái gì cũng được, phải mỗi tội lúc nào cũng "đại khái" thôi.

đăng bởi thaitrungsu đến từ thaitrungsu (March 17, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đại khái"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com