kinh cậu mười lăm phút
{đại tá chữa lửa}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

người khi nói chuyện hay văng nước bọt vào người khác

Thằng đó là "đại tá chữa lửa" của lớp, coi chừng bị "dính miểng"

đăng bởi rindi đến từ HUẾ (October 10, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đại tá chữa lửa"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com