cóc mà đòi mọc lông đít
{đạm cà mau}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Hậu quả chửi rủa
1

Tính từ nhấn mạnh điều không hay ho

Nói như đạm cà mau = nói như cứt

đăng bởi đến từ hn (October 02, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đạm cà mau"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com