chi lài
{đạo ù ù}
Nguồn gốc hình ảnh
Hậu quả vô hại
1

Nói lái lại là ....ụ ào ào

Mình theo đạo cậu à?
Đạo gì thế?
À, đạo ù ù

đăng bởi Nam tran đến từ saigon (September 28, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đạo ù ù"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com