áo mưa
{đạp mìn}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

đạp phải phân

...trên xe búyt...

- Thằng nào đóng gạch thối thế
- Tớ nghĩ chú nào đạp mìn gồi
- Đạp nó xuống xe đê

đăng bởi TGNM đến từ Sài Gòn (February 19, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đạp mìn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com