cùi bắp
{đạp vịt}
Nguồn gốc tình dục - giới tính
Hậu quả phù mỏ
1

Một từ cũng chỉ sự quan hệ tình dục

Lên hồ Đại Lải đạp vịt đi.

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đạp vịt"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com