otaku
{đần độn}
Nguồn gốc chửi rủa
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Thằng ngu, thằng dở hơi

Đồ đần độn!

đăng bởi khatrungan đến từ Trung an - Cát Minh - Phù Cát - Bình Định (February 03, 2014)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đần độn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com