quay
{đầu óc ngắn, tư duy không tốt, học dốt, văn hóa lùn}
1

Ơ, cái này cũng chả phải từ mới, thêm vào cho chúng nó chửi nhau á mà

Cái diz mịe mày. Đồ đầu óc ngắn, tư duy không tốt, học dốt, văn hóa lùn

đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (December 19, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đầu óc ngắn, tư duy không tốt, học dốt, văn hóa lùn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau