giỡn hả bưởi
{đầu đất}
1

Ý nói không thông minh, chậm hiểu

Học hành kiểu gì mà đầu đất thế

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đầu đất"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com