Chùa
{đầu lâu}
Nguồn gốc đồng âm
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

= lâu

ông đi đâu mà đầu lâu quá

đăng bởi hoainam88 đến từ abc (December 16, 2008)
2

một tiếng dùng thay cho chửi thề

Cái đầu lâu chứ tao mà thèm quen con đó!

đăng bởi Hoàng Cầm Thú đến từ Đờ Juu (March 19, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đầu lâu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com