wtf
{đầu tư}
Nguồn gốc đồng âm
Hậu quả vô hại
1

hối lộ, tặng quà cáp, phong bì, tiền bạc cho người có chức để mong được lợi lộc cho tương lai mình thì gọi là đầu tư

- cậu muốn lên chức trong công ty này thì phải cố đầu tư cho trưởng phòng tí.
- ơ, thế với nhân viên cùng phòng mà nghèo không có tiền hối lộ thì sao ạ?
- ứ ừ, đời là thế chim ơi...
- não thế!

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (March 06, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đầu tư"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com