đi ngáp
{đập chác}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Động từ ở Bắc Miền trung Việt nam để chỉ hành động đánh nhau giữa người với nhau thường là tay không, xô sát

Đập chác với bọn này một mẻ

đăng bởi Sat That đến từ Hanoi (March 30, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đập chác"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com