tia
{đập hộp}
1

hộp ý nói là ngôi nhà
đập hộp là phá nhà
ở đây có nghĩa là vào nhà ăm trộm ( chuyên dùng cho bọn trộm cắp )
thường là trộm ban đêm

đập hộp vàng
có nghĩa là cướp tiệm

đăng bởi hot_ne đến từ hỏi làm zè (May 01, 2010)
2

mới tinh, nguyên tem, zin

hàng đập hộp đấy chú

đăng bởi nnl đến từ nghe An (September 30, 2009)
3

khui được két sắt

mày mới đập hộp hả

đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (April 28, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đập hộp"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com