{đắp chiếu}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

Nói đến người sắp chết hoặc vật không còn sử dụng được nữa.

Tủ lạnh nhà bác đắp chiếu rồi

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 07, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đắp chiếu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com