1 vé
{đặt cục gạch}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

xí chỗ (xuất phát thời bao cấp)
tạo entry mới nhưng viết sơ sài vì lý do nào đó và muốn hoàn thiện nó sau
bán xăng lề đường

Chết thật, chỉ định đặt cục gạch để chuẩn bị đón tháng Ba thôi mà giờ ra cơ sự loằn ngoằn như thế này!

đăng bởi khoda đến từ Haiz (April 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đặt cục gạch"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com