ghệ
{đề}
Nguồn gốc hình ảnh
Hậu quả vô hại
1

đề:tương tự như hành động tát tai

A:ê,ku,rảnh wa nhà tao chơi sóc đĩa đê
B:Rảnh loz,đang bận
A:con cẹc,mất dạy vs tao à,"đề" phát lật mặt bây h
B:bố thách mày đấy....

đăng bởi kukhenh38 đến từ vinh city (October 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đề"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com