mướp
{địa}
1

Nhìn (thường là nhìn ai đó) hơi thiếu công khai, đồng nghĩa với "me".

Tao địa thằng đó từ sáng giờ.

tags me chộ soi
đăng bởi DoomAndMelodeath đến từ Sóc Trăng (December 07, 2015)
2

nhìn lén ai đó

- Con Hương mặc áo ngực màu đó mày oy!
- Sao biết?
- Tao địa mà lị!

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (October 11, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "địa"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com