bóng lộn
{địt}
Nguồn gốc tình dục - giới tính
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Từ địt trong tiếng lóng có nghĩa là quan hệ tình dục, chơi nhau

Hôm qua mày có địt con nhỏ đó không

đăng bởi HELLO WORD đến từ Da Nang (March 09, 2009)
2

là một danh từ dùng rộng rãi trong y học để miêu tả phản ứng của cơ thể thải khí ra khỏi ruột qua đường hậu môn.

khi địt, lỗ hậu môn mở rộng, cùng lúc khí hôi thối tích tụ trong ruột già sẽ bị đẩy ra. Thường hành động này tạo ra một tiếng động, tương đương như khi ta ngậm khí trong miệng và thổi ra thật mạnh.

Cái địt là cái trời cho
Ai mà không địt ốm o gầy mòn.

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 04, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Địt mẹ mày
đăng bởi chimto
Hình Minh Họa Cho Từ "địt"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com