vịnh
{đốc}
1

Ngày xưa thường chỉ bác sĩ (doctor). Giờ để chỉ đốc công trong nhà máy hoặc giám đốc.

Thằng nhỏ lại ốm gọi ông đốc thôi.

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đốc"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com