đống thịt
{đống thịt}
Nguồn gốc văn phòng công sở
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Chỉ những người lười, nhác, vô dụng, không biết làm gì

Nó nhác thật
Nói cái đống thịt đó làm gì

đăng bởi nnl đến từ nghe An (October 09, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đống thịt"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com