A
{đốt nhà}
1

Phá hoại hạnh phúc của một đôi trai gái.

Tao rất thích châm lửa đốt nhà vợ chồng thằng A.

đăng bởi Windier đến từ Vietnam (November 03, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đốt nhà"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com