what the fuck?

Từ 'đồ cúng' này chưa có,
bạn cho nó cái định nghĩa của bạn đi.

Những từ liên quan đến chữ 'đồ cúng':
1
thơm mùi nhang

đồ cúng, không thuộc quyền sở hữu của mình, đồ chùa

Bưởi con này thơm mùi nhang quá, nhào vô anh em

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (April 06, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đồ cúng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com