bó chân

Từ 'đồ chùa' này chưa có,
bạn cho nó cái định nghĩa của bạn đi.

Những từ liên quan đến chữ 'đồ chùa':
1
thơm mùi nhang

đồ cúng, không thuộc quyền sở hữu của mình, đồ chùa

Bưởi con này thơm mùi nhang quá, nhào vô anh em

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (April 06, 2008)
2
Chùa

Đồ chùa ... đồ free ko mất tiền mà có được

Guitar chùa nè ...

Người VN rất thích xài đồ chùa ...
1 soft phải pay mới cho xài ... gặp VN thì crack và nó thành đồ chùa để xài ...

đăng bởi quocboy đến từ Việt Nam (May 01, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đồ chùa"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com