less
{đồ sida}
1

dùng để chỉ những món đồ đã qua tay ít nhất 1 lần. Hay nói cách khác, những món đồ đã được sử dụng nay đem đi bán lại

Chơ Bà Chiểu là đầu mối hàng sida lốn nhất Sài Gòn

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 21, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đồ sida"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com