cây đinh
{đồng tính}
Nguồn gốc tình dục - giới tính
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Chỉ những người nam không ra nam, nữ không ra nữ.

A. Cha đấy chỉ thích đàn ông
B. Nói cái thằng đồng tính đó làm gì

đăng bởi nnl đến từ nghe An (September 25, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đồng tính"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com