đú bẩn
{độ}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Sửa lại, làm lại, làm cho đẹp hơn tốt hơn sành điệu hơn.

Anh ấy giờ chuyển sang độ Vespa rồi.

đăng bởi nnl đến từ nghe An (October 06, 2009)
2

đồ xịn, đồ tốt, hoặc xe cộ được gắn thêm máy móc hay chỉnh lại cho chạy mạnh hơn

Xuất xứ: pó tay

Chiếc xe độ, cây hàng độ

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 04, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "độ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com