sơn lé
{đội cấn}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

1. Tên một nhân vật lịch sử, chống Pháp, có lẽ là ở miền Thái Nguyên
2. Tên một đường phố ở Quận Ba Đình, Hà Nội
3. Máu (làm gì đó, nhất là món ấy)

Hôm ấy đội cấn quá, làm bừa một em ở đường XXX.

đăng bởi lamti đến từ Que me (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đội cấn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com