Chó chết
{đờ đẩn}
Nguồn gốc đồng âm
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

đồng nghĩa tửng tửng, cà lơ phất phơ, lơ đà trong đi đứng tay chân lỏng lẻo phất phơ giống như phơi quần áo phất phơ trong gió

thất tình sao mà đờ đẩn người ra thế ?

đăng bởi tegieng đến từ usa (September 06, 2014)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đờ đẩn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com