ngủm
{đục tường}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

đái bậy

"Cam dai bay"

... năm 2156, tại góc đường Hội BS Quốc Tế (Pasteur cũ) và Nguyễn Tấn Dũng (CMT8 cũ), treo bảng "Cấm đục tường, ai vi phạm sẽ bị phạt 45 vé cùng 50 phát" ... ($4500 và 50 roi)

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (March 13, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đục tường"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com