Chưa đủ trình
{đứt cước}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

Hỏng việc, thất bại

Đứt cước rồi, còn mấy bi chưa dùng

Đứt cước rồi, đến nộp hồ sơ dự thầu chậm giờ rồi!

đăng bởi nnl đến từ nghe An (October 10, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đứt cước"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com