bưởi
{đau diều}
1

chỉ sự đau lòng

- Ôi đau diều quá.

đăng bởi Xuan Ba đến từ dhqn (March 26, 2012)
2

Chỉ sự đau cổ họng. Có thể do bệnh viêm họng hoặc nói quá nhiều cho nên có câu: "Nói nhiều đau hết cả diều"

Suốt ngày đi dạy đau diều quá

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đau diều"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com