Về với tổ tiên
{đek}
1

đách, không

mày biết cái con nhỏ đó ko?! nó mới cướp bồ mày đó?!

tao đek biết!

đăng bởi kendylau đến từ tien xu fuc to ry (April 16, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đek"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com