ruồi
{đi}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

- đang phê thuốc

- ngủ say

Tên này đi rồi

Tôi quay trở lại phòng karaoke và hỏi Thủy:

- Nó đâu rồi em?

- Nó đi rồi. - Thủy chỉ một thây người nằm bất động trong góc nhà và trả lời tôi - Anh muốn kéo nữa không, hay thôi?

đăng bởi Hoàng Cầm Thú đến từ Đờ Juu (March 26, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com