thả bom
{đi đầu xuống đất}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

khẳng định không có cách nào làm được

Mày mà giải được bài toán đó thì tao đi đầu xuống đất

đăng bởi lamti đến từ Que me (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đi đầu xuống đất"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com