bắn súng

Từ 'đi đoàn tụ ông bà' này chưa có,
bạn cho nó cái định nghĩa của bạn đi.

Những từ liên quan đến chữ 'đi đoàn tụ ông bà':
1
Đi pháp

Chết

Bà ngoại nó đi pháp tối qua rồi

đăng bởi Việt Nam đến từ Việt Nam (February 03, 2017)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đi đoàn tụ ông bà"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com