c
{đi ở}
1

TL chỉ hành động cắm đồ ,cầm đồ

A:vừa cho em 8800 đi ở ông ah,dạo này móm nặng
B:uh,tôi cũng vừa lấy em I-phone,đi ở tháng trước về

đăng bởi kukhenh38 đến từ vinh city (October 09, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đi ở"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com