nuốt củ gừng
{đi bão}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

chạy xe thành từng tốp đông, thường diễn ra khi ăn mừng một chuyện gì đó như khi đội tuyển VN đoạt cúp chẳng hạn. Dân tây ba lô hay gọi vui là "Go Storm"

hôm nay VN thắng ròy, đi bão tụi bay ơi!

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 15, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đi bão"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com