35
{đi bằng đít}
1

- bị mất (tiền, tài sản) hay thất bại bất ngờ

Chơi chứng khoán để có ngày đi bằng đít à?!

đăng bởi chuồn chuồn đến từ Hà Nội (March 30, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đi bằng đít"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com