đi ngáp
{đi bộ đội}
Nguồn gốc trường lớp - học đường
Hậu quả vô hại
1

đi học mẫu giáo, nhà trẻ

Năm nay 2 tuổi, cháu bắt đầu phải đi bộ đội

đăng bởi Vu Doan Tu đến từ Hanoi-Vietnam (September 28, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đi bộ đội"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com