đú bẩn
{đi chân đất}
1

Chỉ việc quan hệ tình dục không dùng bao cao su

bác này lại đi chân đất rồi

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đi chân đất"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com