cương
{đi sàn}
Nguồn gốc đồng âm
Hậu quả vô hại
1

đi khiêu vũ ở chốn sàn nhảy về đêm gọi tắt là đi sàn

đi sàn nào mảy?

ra mưa rừng đi.

mẹ, mày ở trển mới về hà? giờ này mà còn mưa rừng gì hả mày??

ờ, ra Lush cũng được..

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (March 07, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đi sàn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com