Xuống suối vàng
{đi tất}
Nguồn gốc hình ảnh
Hậu quả vô hại
1

TL chỉ việc mang bao cao su khi quan hệ tình dục

A:mày nhắc thằng H đi tất vào đi,
B:khỏi nhắc,nó tự biết lấy,thời buổi này,đá đấm mà không đi tất.SIDA bỏ mẹ
A:thì tao cứ nhắc thế,lỡ may vào trận,đá sung wa,quên mẹ đi tất thì khổ

đăng bởi kukhenh38 đến từ vinh city (October 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đi tất"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com