potay.com
{đi thị nghè}
1

đi mua/bán dâm. Theo tích rằng ở cầu Thị Nghè, Sài Gòn, tối tối thường có mấy em bán dâm dập dìu

xưa có câu thơ:

Con ơi ráng học cho rành
Còn không ra chợ Thị Nghè bán dâm

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (November 11, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đi thị nghè"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com