chạy
{điêu}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Tính từ : nói dối , trí trá , không thật , nói những chuyện bịa đặt.

Nguồn gốc từ chuyện nàng Điêu Thuyền dùng mĩ nhân kế kích cho cặp bố _con nuôi : Đổng Trác _Lã Bố mâu thuẫn dẫn đến chỗ Lã Bố giết Đổng Trác.Việc làm của Điêu Thuyền nhằm thực hiện một mưu đồ chính trị của các trung thần nhà Hán , song sự lừa dối với nghệ thuật cao của nàng đã khiến tên họ của nàng trở thành một tính từ có nghĩa là "không thật , nói dối , trí trá " và mãi được đời sau sử dụng một cách đầy dụng ý.
(Sưu tầm )

đăng bởi quocboy đến từ Việt Nam (March 11, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "điêu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com