bóng lộn
{điện nước đầy đủ}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Ý nói phụ nữ có đủ sức khỏe, hưng phấn làm tình

Bồ nhí ông sếp chắc điêẹ nước đầy đủ nhỉ?

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "điện nước đầy đủ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com