Vitamin E
{đk}
Nguồn gốc đồng âm
Hậu quả vô hại
1

Đk = với đăng ký
Đk còn có nghĩa là đông khách

trong diễn đàn, khi bạn lập 1 chủ để mới mọi người thường nói chúc đk nghiã là chúc đông khách (đông người vào xem và trả lời)

đăng bởi sesshoumaru_500 đến từ Hà Nội (June 27, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đk"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com