tới
{đmm}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

đ.. mẹ mầi

đmm,hum wa kêu wa rước tao seo không wa ha thèn tró

đăng bởi p3shin_cute đến từ TP.HCM (March 02, 2013)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đmm"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com