lên xe hoa
{đo đường}
1

khoảng thập niên 90, giang hồ ở Quận Cam (Orange county) khi giết người trong trường hợp có đàn em làm phản (để dằng mặt) đàn em, thường thường trói kẻ làm phản lại, đưa lên xe Van và đá ra ngoài freeway khi xe đang chạy tốc độ rất cao.

- đại ca, thằng S nó báo cảnh sát tụi mình chứa hàng trong nhà kìa đại ca. Em có thâu âm, chụp hình, bằng chứng rõ ràng nè đại ca.

Đại ca H sau một hồi suy nghĩ... liền ra lệnh:

- Thôi, cho nó đo đường đi. Biến.

đăng bởi A Lý Bà Ba đến từ Orange County (September 29, 2009)
2

Chỉ việc bị ngã

Hôm qua đường trơn nhiều người đo đường quá

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đo đường"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com